બંધ કરો

હસ્તકળા

મોરબી હસ્તકલા

બાકીના સૌરાષ્ટ્રની જેમ, મોરબી પણ કલા અને હસ્તકલામાં સમૃદ્ધ વારસો ધરાવે છે. આ પ્રદેશના લોકો દોરા અને સોય સાથે અજાયબીઓની રચના કરી શકે છે. આ ખાસ કલા સ્વરૂપ કથીપા તરીકે ઓળખાય છે. માન્યતા અનુસાર, તે સ્ત્રીઓ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી હતી કે જેમણે તેના દ્વારા રાક્ષસોના પકડમાંથી મુક્ત થયા પછી આ પ્રદેશમાં ભગવાન કૃષ્ણને અનુસર્યા હતા. આજે, તે એક વિશાળ શૈલી છે જે કોઈ પણ આર્ટવર્ક  પર જોઈ શકે છે, ફક્ત પરંપરાગત કપડાં નહીં, પણ આધુનિક કપડાં, સજાવટના પદાર્થો, તોરણ  વગેરે પર પણ.

આ ક્ષેત્ર ની મહિલાઓ દ્વારા આ કલાનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે. આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કાપડના ટુકડાઓ પર માત્ર પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ અથવા ફૂલોને દર્શાવવા માટે નહી, પણ મહાન મહાકાવ્ય રામાયણના દ્રશ્યો, અને ઘડિયાળો જેવા આધુનિક વસ્તુઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. વુડ અને સિરામિક આ ક્ષેત્રના કારીગરો માટે સ્વ-અભિવ્યક્તિના બીજા બે માધ્યમો છે. તેઓ કલાના સુંદર ટુકડાઓ બનાવવા માટે આ માધ્યમોનો ઉપયોગ કરે છે