બંધ કરો

જિલ્લા વિષે

મોરબી જિલ્લો ભારતના ૬૭ માં સ્વતંત્રતા દિવસ પર ૧૫ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૩ ના રોજ ગુજરાત રાજ્યના નવા રચાયેલા જિલ્લાઓ માનો એક નવો જિલ્લો છે.

જીલ્લામાં ૫ તાલુકાઓ છે – મોરબી, માળીયા , ટંકારા , વાંકાનેર (અગાઉ રાજકોટ જિલ્લામાં) અને હળવદ (અગાઉ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં). મોરબીનું નગર સમુદ્રથી ૩૫ કિલોમીટર અને રાજકોટથી ૬૦ કિમી દૂર મચ્છુ નદી પર આવેલું છે. મોરબી શહેર જિલ્લાનું વહીવટી મથક છે.

આ જિલ્લો ઉત્તરમાં કચ્છ જિલ્લા, પૂર્વમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા, દક્ષિણમાં રાજકોટ જિલ્લા અને પશ્ચિમમાં જામનગર જિલ્લાથી ઘેરાયેલો છે.

જિલ્લો એક નજરે

કલેકટર મોરબી
કલેકટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ શ્રી કે.બી. ઝવેરી (આઈ.એ.એસ.)
 • વાંકાનેર મહેલ નો બહાર ભાગ
  વાંકાનેર મહેલ
 • મણિ મંદિર નો વ્યૂ
  મણિ મહેલ
 • દરબાર ગઢ બહાર ભાગ
  દરબાર ગઢ

ઇવેન્ટ્સ

કોઈ ઇવેન્ટ નથી

હેલ્પલાઇન નંબર્સ

 • જિલ્લા હેલ્પલાઇન નંબર
  ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૨૪૧૬૦
 • જિલ્લા ઇઓસી હેલ્પલાઇન નંબર
  +૯૧ ૨૮૨૨ ૧૦૭૭
 • જિલ્લા સંપર્ક કેન્દ્ર
  ૧૦૫૩
 • બાળક હેલ્પલાઇન નંબર
  ૧૦૯૮
 • ચૂંટણી આયોગ હેલ્પલાઇન નંબર
  ૧૯૫૦
વધુ ...