બંધ કરો

વહીવટી માળખું

મોરબી જિલ્લાનુ વહીવટીતંત્ર

  • કલેકટરેટ
  • તાલુકા
  • પ્રાંત કચેરી
  • ગામ અને પંચાયત
  • પોલીસ
  • મતવિસ્તાર