બંધ કરો

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેકટરેટ

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
J. B. Patel શ્રી જે. બી. પટેલક્લેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટcollector-mor[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, શોભેશ્વર રોડ, મોરબી02822-240701
કેતન જોષી શ્રી કેતન પી. જોષીનિવાસી અધિક કલેકટરaddl-collector-mor[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, શોભેશ્વર રોડ, મોરબી02822-240701
નો ઇમેઝ શ્રી બી. બી.કાસુન્દ્રાકલેકટરના ચીટનીશchitnishtocollector[dot]morbi[at]gmail[dot]comકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, શોભેશ્વર રોડ, મોરબી02822-240523
H.G. Patel શ્રી એચ. જી. પટેલજિલ્લા પુરવઠા અધિકારીdsomorbi[at]gmail[dot]comકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, શોભેશ્વર રોડ, મોરબી02822-242008
નો ઇમેઝ શ્રી રાજેન્દ્રગિરિ ગોસાઇજમીન રેકોર્ડના જીલ્લા નિરીક્ષકdilr-morbi[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, શોભેશ્વર રોડ, મોરબી02822-240775

પ્રાંત કચેરી

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
નો ઇમેઝ શ્રી નીર કુમાર ફુલસિંહ વસાવાપ્રાંત અધિકારી, વાંકાનેરsdm-wankaner-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેકટર કચેરી, સેવા સદન, વાંકાનેર02828-222690
H.G. Patel શ્રી એચ. જી. પટેલપ્રાંત અધિકારી, હળવદprant[dot]halvad[at]gmail[dot]comકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, શોભેશ્વર રોડ, મોરબી02758-241114
એસ.જે.ખાચર શ્રી એસ. જે. ખાચરપ્રાંત અધિકારી, મોરબીsdm-morbi-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, શોભેશ્વર રોડ, મોરબી02822-242300

મામલતદાર કચેરી

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
વી.કે.સોલંકી શ્રી વી. કે. સોલંકીમામલતદાર, હળવદmam-halvad[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી, હળવદ02758-291998
ડી.જે. જાડેજા શ્રી દિવ્યરાજસિંહ જે. જાડેજામામલતદાર, મોરબીmam-morbi[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, સેવા સદન, લાલ બાગ, મોરબી02822-242418
S.R. Verma શ્રી એસ. આર. વર્મામામલતદાર, વાંકાનેરmam-wankaner[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી, વાંકાનેર02828-220590
સી.બી. નિનામા શ્રી સી. બી. નિનામામામલતદાર, માળીયા મિયાણાmam-maliya[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, માળીયા મિયાણા02829-266722
બી.કે. પંડ્યા શ્રી ભરત કે. પંડ્યામામલતદાર, ટંકારાmam-tankara[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, ટંકારા02822-287677